tuongdadep

Nghệ nhân Xuân Mạnh chuyên điêu khắc tượng đá đẹp, tượng phật bằng đá tự nhiên cao cấp, với kinh nghiệm từ ông cha truyền lại và hoa tay đã trạm khắc lên những bức tượng đá để đời.
Nghệ nhân Xuân Mạnh còn cung cấp sản phẩm bằng đá mỹ nghệ tự nhiên cao cấp.
Website : https://tuongdadep.vn/
Địa chỉ : Xóm 5 Thôn Bình Khang, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Google maps : https://goo.gl/maps/PhJt6f7gi69gmCr66
Số điện thoại : 0968.005.662
#tuongdadep, #tuongphatbangda, #tuongphatquanam, #tuongphatquanambangda, #tuongdamynghe
Website
https://tuongdadep.vn
Location
Bình Khang,Khánh Thượng,Yên Mô,Ninh Bình
Gender
Male
Occupation
Xuân Mạnh - Nghệ nhân khắc tượng đá đẹp

Contact

Facebook
xuanmanhstone